Refund and return policy

Latest Update 21/06/2021

เงื่อนไขการรับเปลี่ยนและคืนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท (สินค้าที่ได้รับไม่เป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เป็นไปตาม Specification)

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยจะต้องแจ้งกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้าเพื่อเปลี่ยนคืน ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

  • หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ E-mail : nsgshopping@namsiang.com โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาการเปลี่ยนคืนหรือคืนเงินค่าสินค้าตามที่เห็นสมควร 
  • ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีลูกค้าเปลี่ยนหรือคืนสินค้า อันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า 
  • การเปลี่ยนสินค้า จะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าเดียวกันเท่านั้น
  • เวลาทำการของบริษัท วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8:30-17:30 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์