บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 15/01/2564

  •  25 มิถุนายน 2563

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสามารถติดต่อทางระบบหายใจจากคนสู่คน การป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจึงควรเริ่มต้นที่การป้องกันส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยรอบตัวให้สะ...

ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ “ไวรัส COVID-19” เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบ สามารถติดต่อทางระบบหายใจจากคนสู่คน มีความรุนแรงถึงขั้นอาจเสียชีวิตได้ มักแสดงอาการ : ไข้,...

  •  25 มิถุนายน 2563

How COVID-19 impacts consumer behaviour in Food & BPCอัพเดทเทรนด์ธุรกิจอาหารและความงาม หลังจากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค “New Normal” 1. มุ่งเน้นไปที่สุขภาพและชีวิตควา...