บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 20/01/2564
Marketing Concept : Fight COVID-19

Marketing Concept : Fight COVID-19

  •  25 มิถุนายน 2563

จากการระบาดของไวรัส COVID-19 ซึ่งสามารถติดต่อทางระบบหายใจจากคนสู่คน การป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคจึงควรเริ่มต้นที่การป้องกันส่วนบุคคล เช่น การล้างมือบ่อยๆ ตลอดจนการดูแลสุขอนามัยรอบตัวให้สะอาดอยู่เสมอด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรค

จึงคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตแนวโน้มตลาดในภูมิภาคเอเชียจะมุ่งเน้นไปที่ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1. ต่อสู้กับเชื้อโรค และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 
2. สูตรประหยัดน้ำ 
3. ป้องกันมลพิษ 

ในสารที่มีฤทธิ์กำจัดหรือต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่างๆ จะเรียกรวมกันว่า Anti-microbial Agent เป็นสารต้านเชื้อจุลินทรีย์ที่สามารถฆ่าหรือหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อได้ แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้ ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

• Disinfectant สามารถกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ได้หลากหลาย และไม่จำเพาะเจาะจง ใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์บนพื้นผิวสิ่งของต่างๆ ที่ไม่มีชีวิตเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อ
 
• Anti-Septic ใช้กำจัดเชื้อจุลินทรีย์บนผิวหรือเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต เช่น ใช้ฆ่าเชื้อในระหว่างการผ่าตัด ดังนั้น  Disinfectant บางชนิดที่ไม่มีพิษต่อคนก็สามารถใช้เป็น Anti-Septic ได้
 
• Anti-Biotic ใช้กำจัดหรือควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ใดๆ ภายในร่างกาย ที่มีความเฉพาะเจาะจง 


 
ดังนั้นทาง NSG Trends Center จึงได้รวบรวมข้อมูลนวัตกรรมสินค้ากลุ่ม Personal Hygiene และ Household Products มาเป็นแนวคิดในคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ชื่อว่า “Fight COVID-19 with Sanitizing Product” ซึ่งประกอบไปด้วย 9 สูตรผลิตภัณฑ์


  
1. Fight COVID-19 Hand Sanitizer Gel 
2. Fight COVID-19 Alcohol Lotion 
3. Fight COVID-19 Foaming Hand Soap 
4. Fight COVID-19 Liquid Handwash 
5. Fight COVID-19 Bar Soap 
6. Fight COVID-19 Hygiene Multi-Use 
7. Fight COVID-19 Multi Surface Spray 
8. Fight COVID-19 Bottle & Nipple Cleaner 
9. Fight COVID-19 Bio Air Guard 

สามารถสัมผัสเนื้อผลิตภัณฑ์, ขอสูตรผลิตภัณฑ์ และข้อมูลส่วนผสมที่ใช้ได้กับฝ่ายขายที่ดูแล หรือติดต่อผ่านทางไลน์ได้เลยค่ะ https://lin.ee/2RssnrL