บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 11/05/2564
2021 Global Household Care Trends

2021 Global Household Care Trends

 •  1 กุมภาพันธ์ 2564

2021 Global Household Care Trends

จากเหตุการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เหนือความคาดหมายในปี 2020 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบกับอนาคตในหลายปีข้างหน้า และในปี 2021 นี้ มีการคาดการณ์แนวโน้มของการดูแลในครัวเรือน (Household) ดังนี้

 • Safe Home, Serene Home

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ผู้คนต้องใช้เวลาอยู่กับบ้าน โดยทำกิจกรรม เช่น เรียน ออกกำลังกาย และทำงานที่บ้าน อาจทำให้เกิดความเครียด ซึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Household) สามารถเป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพจิต และสุขภาพกาย สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคได้โดยการเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้ 

 

 1. เชื่อมโยงจากการสนับสนุนกิจกรรมจากกิจวัตรของผู้บริโภค ไม่ว่าจะป็นการทำอาหาร งานฝีมือ การออกกำลังกาย โดยออกผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทำความสะอาดแบบเฉพาะจุด เช่น Yoga Mat Cleaner และในช่วงระหว่างการกักตัวเป็นเวลาที่ผู้บริโภคได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ รวมถึงการทำความสะอาด เกิดพฤติกรรมที่เรียกว่า “Quaranclean” คือเมื่อสภาพแวดล้อมบ้านสะอาดก็ส่งผลให้สุขภาพจิตดีขึ้น

   

 2. เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี เช่น นวัตกรรมเครื่องมือทำความสะอาดที่ใช้แสง UV ในการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งก่อนหน้านี้มีการใช้แสง UV บำบัดอารมณ์และสุขภาพผิวได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว นอกจากนี้ในอนาคตอาจเป็นไปได้ว่าผลิตภัณฑ์หนึ่งจะสามารถทำงานได้หลากหลาย โดยได้ทั้งประโยชน์ต่อสุขภาพและทำความสะอาด ถือเป็นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นด้วย


   
 3. เชื่อมโยงโดยสร้างสังคมสุขภาพ จากการระบาดใหญ่ไปทั่วโลกได้ผูกมัดความคิดของผู้คนไว้ด้วยกัน เกิดความคิดแบบองค์รวม คือการใส่ใจสุภาพของผู้อื่น เพราะสุขภาพของผู้อื่นก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเอง แบรนด์ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Household) สามารถขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางสังคม โดยการเป็นผู้สนับสนุนโครงการต่างๆ เช่น ให้ความช่วยเหลือต่อชุมชน แบ่งปันความรู้กับกลุ่มผู้คน

 

 • Humanity Begins at Home

แบรนด์ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน (Household) มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคตั้งแต่ช่วงการระบาดของ COVID-19 โดยการใช้ประโยชน์จากทักษะความรู้ ความเชื่อมั่น การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ช่วยลดการแบ่งแยกทางสังคม ทำให้สร้าง Loyalty ได้ในระยะเวลาอันสั้นและจะต่อเนื่องไปในอีกหลายรุ่น

จากการที่ผู้บริโภคเริ่มมีความคาดหวังจากแบรนด์ ทำให้แบรนด์ต้องปรับบทบาทของตัวเอง โดยต้องตระหนักว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น เช่น  

 1. การให้ความรู้กับผู้บริโภคว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

   

 2. ทำหน้าที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องให้กับสังคม เพราะข้อมูลที่มาจากแบรนด์เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ
   
 3. ให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล โดยการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน COVID-19 อย่างทั่วถึง
   
 4. การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจให้ทั่วถึงแก่ผู้บริโภคทุกช่วงวัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดน้ำและรีไซเคิลได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญ และควรเข้าถึงได้ง่าย

   

  ที่มา : Mintel : 2021 Global Household Care Trends

  ดูสินค้า Household Product (ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน)