บทความทั้งหมด

ปรับปรุงล่าสุด 11/05/2564
2021 Trends in Skincare

2021 Trends in Skincare

  •  2 กุมภาพันธ์ 2564

2021 Trends in Skincare

การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากปีที่แล้วได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมความงามทั่วโลก ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญกับสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคลดการแต่งหน้าลง แต่ใส่ใจดูแลผิวพรรณมากขึ้น นำไปสู่ยอดขายผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เติบโตขึ้น ซึ่งคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจะขับเคลื่อนไปในทิศทางดังต่อไปนี้

1. Growing Demand for Personalized Skincare

ด้วยลักษณะสภาพผิวที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ดังนั้นผู้บริโภคจึงต้องการการดูแลที่เหมาะสมและมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นกว่าเดิม โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวออกมาให้คำแนะนำในเรื่องนี้และในหลายบริษัทเองก็กำลังตั้งเป้าหมายไปที่กลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลผิวแบบส่วนตัว

แบรนด์ชั้นนำได้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธภาพ เช่น แอปพลิเคชั่นสแกนใบหน้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคล แบบสอบถาม และชุดทดสอบแบบส่วนตัวเพื่อประเมินสภาพผิวว่าควรได้รับการบำรุงแบบไหน เป็นการแข่งขันหาข้อได้เปรียบให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อเทรนด์นี้

ข้อมูลจาก Medgadger รายงานว่า ตลาดสำหรับ Personalized Beauty คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 38 พันล้านดอลลาร์ เป็น 72 พันล้านดอลลาร์ จากปี 2019 ถึง 2028

2. “Skinfluencers” Take Center Stage

การโฆษณาผ่านช่องทาง Social Media อย่าง Facebook, Instagram, TikTok และ YouTube เพื่อดึงดูดใจและให้เป็นไปแบบธรรมชาติมากขึ้น จะมี Influencer มาช่วยในการทำการตลาด ด้วยความคิดที่ว่า Influencer เหล่านี้เองก็เป็นลูกค้าของแบรนด์เองเช่นกัน ช่วยเพิ่มความไว้วางใจและได้รับความสนใจอย่างรวดเร็ว แต่การใช้ “Skinfluencers” ให้เข้ากับแนวทางการตลาดของแบรนด์ สิ่งสำคัญคือ ต้องหา Influencer ที่เหมาะสมตรงตามค่านิยมหรืออัตลักษณ์ของแบรนด์ มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ทำหน้าที่ร่วมกัน และให้ความทุ่มเทอย่างเต็มที่ สร้างสรรค์เนื้อหาที่ครอบคลุมแบบองค์รวม

3. Creating Products that are Both Skin and Planet-Healthy

ผู้บริโภคยุคใหม่มีความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ให้ความสนใจข้อมูลบนฉลากผลิตภัณฑ์ โดยมองหาข้อมูล “Cruelty-free” และ “Natural Ingredients” ทำให้เป็นคำติดอันดับสูงสุดในการค้นหาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เราจึงได้เห็นหลายบริษัทปรับวิธีการใหม่เพื่อสื่อสารถึงการเห็นความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การปรับเปลี่ยนส่วนประกอบเป็น Vegan Product, การใช้บรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลได้, การเปลี่ยนพลังงานการผลิตไปใช้พลังงานลม, ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงหรือเปลี่ยนเป็นแบบรีฟิล และเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ควรมีความโปร่งใส มีข้อมูลฉลากที่เข้าใจได้ง่าย สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของส่วนผสมและบรรจุภัณฑ์ กระบวนการจัดส่ง กระบวนการจัดการของเสียในกระบวนการผลิตได้

4. Skincare Below the Surface

ผู้บริโภคยุคใหม่มีความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่พวกเขารับประทานเข้าไปภายในร่างกายจะส่งผลต่อสุขภาพผิว ทำให้แนวโน้มของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากภายในพร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง ที่เห็นได้ชัดเจนคือ Collagen Peptide ในอนาคตตลาดสกินแคร์อาจต้องมองหาผลิตภัณฑ์ที่สามารถให้คุณค่าได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากคอลลาเจน มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานสารสำคัญ และให้คุณประโยชน์แบบองค์รวมมากขึ้น ซึ่งรวมถึงสุขภาพผิวด้วย

5. DIY Skincare

จากการกักตัวอยู่บ้าน ผู้คนเริ่มหาซื้อหรือดัดแปลงอุปกรณ์ต่างๆจากภายในบ้าน ซึ่งก็เกิดกับการดูแลผิวด้วยเช่นเดียวกัน แต่ก่อนนั้นเครื่องมือการดูแลผิวมักพบได้ตามคลินิกหรือสปา แต่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ได้เองที่บ้าน เช่น เครื่องนวดหน้า อุปกรณ์การบำบัดด้วยแสง และเมื่อสถานการณ์โรคระบาดรุนแรง นวัตกรรมในการดูแลผิวใหม่ๆต่างเป็นที่ต้องการมากขึ้น การเข้าใจผู้บริโภคมุ่งมั่นตอบสนองและแก้ปัญหาให้ผู้บริโภคเพื่อตอบสนองต่อเทรนด์นี้ได้เป็นสิ่งสำคัญ

ที่มา : Clackson Consulting : 2021 Trends in Skincare