คะแนนของร้านค้า

ปรับปรุงล่าสุด 20/01/2564

คะแนนจากแบบสอบถาม

AA+

Rank Grade

เฉลี่ยจาก 7 คน

  • คุณภาพของสินค้า
    9.5
    95% Complete
  • ความรวดเร็วในการจัดส่ง
    9.36
    94% Complete
  • การบริการ/อัธยาศัย
    9.14
    92% Complete
  • ข้อมูลสินค้าครบถ้วน
    9.64
    97% Complete

รางวัลที่ได้รับ

sales
ยอดขาย

Level: 4/9

customers
จำนวนลูกค้า

Level: 4/9