นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 11/08/2565

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ (สินค้าที่ได้รับไม่เป็นที่เรียบร้อยหรือไม่เป็นไปตาม Specification) ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้โดย 

ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ซึ่งจะต้องแจ้งกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้าเท่านั้น

โดยมีเงื่อนไขการรับเปลี่ยนและคืนสินค้าดังต่อไปนี้

 1. หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัท ให้ถ่ายภาพสินค้าที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์แล้วส่งมาที่ E-mail : nsgshopping@namsiang.com โดยระบุเลขที่ใบสั่งซื้อ ชื่อ และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหลังจากได้รูปสินค้าแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาการเปลี่ยนคืนหรือคืนเงินค่าสินค้าตามที่เห็นสมควร
   
 2. ทางบริษัทไม่รับเปลี่ยนคืน ในกรณีลูกค้าเปลี่ยนหรือคืนสินค้า อันเนื่องมาจากไม่พอใจในสินค้า
   
 3. การเปลี่ยนสินค้า จะเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าเดียวกันเท่านั้น
   
 4. กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
   
 5. ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น ส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
   
 6. สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
   
 7. เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้
   
 8. ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ เบอร์โทร 022249961, E-mail nsgshopping@namsiang.com (เวลาทำการของบริษัท วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8:30-17:30 น. หยุดทำการวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)